پلي بك رايگان شبگرد – مرتضي اشرفي

آهنگ بي كلام شاد عروسي يه شبگرد عاشق ♫ مرتضی اشرفی ♫ ♫ شبگرد ♫ یه شبگرد عاشق میرسه از راه دور تو سینه خدایا داره اون سنگ صبور میخونه چه غمگین قصه های جور واجور خدایا دلش گرفته چه خستس ز دنیا از غریبه آشنا مثال یه برگه تو نسیم خنده ها به راه…